Kalundborg Varmepumper kan selvfølgelig hjælpe dig med at søge om tilskud.

Sådan får du tilskud til dine energiforbedringer

  • Tilbud og faktura skal indeholde alle leverancer og materialer, der indgår i energiforbedringen samt energisparetilskuddets størrelse
  • Få udført energiforbedringen
  • Samarbejdspartneren indberetter energibesparelsen på Energispareportalen
  • Energisparetilskuddet fremgår af fakturaen
  • Der kan ikke ydes energisparetilskud til energiforbedringsprojekter, hvor energibesparelserne samlet er under 500 kWh.
  • Husk, at når du har modtaget tilskuddet, kan du ikke overdrage retten til energibesparelsen til et andet energiselskab

Energitilskud til varmepumper – Tilskud 2018

El-Varme konverteres til Luft/Luft​ varmepumpe Energimærke A
Sommerhus med brændeovn
620 Kr.
Elvarme konverteres til luft/luft varmepumpe Energimærke A
Sommerhus uden brændeovn            
823 kr.
Elvarme i helårshus konverteres til
Delvis opvarmning luft/luft varmepumpe
2.050 kr.
Luft/luft varmepumpe, supplerende​
Gas-opvarmet bolig med kondenserende kedel
3.750 kr.
Luft/luft varmepumpe, supplerende
Gas-opvarmet bolig med ikke kondenserende kedel
4.300 kr.
Luft/luft varmepumpe, supplerende
Olie-opvarmet bolig med  kondenserende kedel​
3.750 kr.
Luft/luft varmepumpe, supplerende
Olie-opvarmet bolig med ikke kondenserende kedel​
4.300 kr.
Luft/luft varmepumpe, supplerende
​Ikke kondenserende kedel (træpillefyr)
1.300 kr.
Luft/luft varmepumpe, supplerende​
Automatisk fyret træpille kedel​
2.800 kr.
Konvertering fra Olie-opvarmet bolig med kedel fra 1978 eller nyere​
til Luft/vand varmepumpe
8.100 kr.
Olie-opvarmet bolig med kondenserende oliekedel​
til Luft/vand varmepumpe
5.900 kr.
Olie-opvarmet bolig med kedel fra 1977 eller ældre​
til Luft/vand varmepumpe
10.000 kr.

Krav 1

Til luft til luft pumper er det et krav, at din primære opvarmning er el-varme, eller at du supplerer dit olie- eller
gasfyr med en varmepumpe. Til luft til vand varmepumper kan du få tilskud, hvis du i dag har oliefyr, gaskedel eller elvarme.

Krav 2

Til begge typer varmepumper er det pr. 01.04.2014 desuden en betingelse, at pumpen er opført på
“Varmepumpelisten” hos Energistyrelsen.