Årlig service

Hvor tit skal min luft til luft varmepumpe have service?
Der er ikke lovkrav om årlig service på luft til luft varmepumper med fyldninger under 1 kg kølemiddel, men en velholdt varmepumpe holder længere og yder bedre. Det anbefales derfor at få udført et serviceeftersyn på din varmepumpe hvert 2 år (med fyldninger under 1 kg kølemiddel). Det er   lovpligtigt at få serviceeftersyn hvert år ved fyldninger over 1 kg.

Det er nok ikke det man tænker mest på i hverdagen, men ligesom bilen skal have det årlige service, så skal også varmepumpen have et eftersyn en gang om året.

En af årsagerne til, at varmepumpen skal have et årligt servicetjek skyldes, at den ikke må stoppe til. Man vil aldrig kunne undgå, at en varmepumpe trækker støv ind i maskinen, og derfor vil luftgennemstrømningen i det indre af varmepumpen gradvist blive dårligere. Dermed skal varmepumpen arbejde endnu hårdere for at opretholde temperaturen i boligen. Det vil resultere i en højere elregning, og derfor er det vigtigt at få renset hele varmepumpen, så den fungerer optimalt.

Reglerne varierer, alt efter om det er en luft-til-vand varmepumpe, luft-til-luft varmepumpe eller jordvarmepumpe.
Dette gælder også for servicen. Der er dog altid visse punkter, som skal gennemgås ved en varmepumpeservice:
Trykket og temperaturen i varmepumpen måles.
Overhedning og underkøling i kølekredsen vil blive målt.
Diverse filtre, som er tilsluttet til varmepumpen renses, og opsætningen i styringen gennemgås kort.
Hvis der har været fejlmeldinger ved varmepumpe med en fejl-log, vil denne blive gennemgået.
Cirkulationspumpen vil blive optimeret, og der vil blive foretaget en indregulering af termoventilen,   hvis der er behov for dette.

Et årlig service koster 895,- kr. plus moms.