Varmepumper Luft til Vand

Hvornår skal du overveje en luft til vand-varmepumpe?
Står du over for at skulle udskifte et gammelt oliefyr eller gasfyr, bør du overveje en luft til vand-varmepumpe, hvis du ikke har tilstrækkeligt haveareal til et jordvarmeanlæg. Du kan spare op imod halvdelen af din varmeudgift.
En luft til vand-varmepumpe kan ligesom et jordvarmeanlæg anvendes til både rumopvarmning og varmt brugsvand.
Den økonomiske fordel ved en luft til vand-varmepumpe er en smule mindre end ved et jordvarmeanlæg. Til gengæld kræver jordslangerne til et jordvarmeanlæg, at du har dobbelt så mange kvadratmeter tilgængeligt haveareal som det boligareal, der skal opvarmes. Så hvis du ikke har have nok eller ikke ønsker din have gravet op, er luft til vand-varmepumpen et godt alternativ.
En luft til vand-varmepumpe er økonomisk særlig fordelagtig, hvis du har vandbåren gulvvarme på grund af den lave fremløbstemperatur.
Hvis du har fjernvarme, kan det i langt de fleste tilfælde ikke svare sig at overveje en luft til vand-varmepumpe. Fjernvarme er generelt billigere i drift, og de fleste steder med fjernvarme vil der være tilslutningspligt.

Hvordan fungerer en luft til vand-varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpe udnytter varmeenergien i luften, og den kan levere tilstrækkelig varme til din bolig året rundt, også når der er frostgrader i luften.
Varmepumpen sidder placeret uden for dit hus. En ventilator trækker udeluften forbi en varmeveksler. Her overføres varmen i luften til et kølemiddel, og ved hjælp af en kompressor i varmepumpen hæves trykket og derved temperaturen i kølemidlet.
Det er samme princip som i et køleskab, hvor varmen trækkes ud af luften inde i køleskabet og afgives på bagsiden.
Det opvarmede kølemiddel ledes via et rør ind til husets varmtvandsbeholder, hvor kølemidlet opvarmer vandet og derefter løber afkølet tilbage til varmepumpen, hvor det på ny opvarmes.
Inde i huset består anlægget som regel af en “indedel” med styreelektronik. Der findes varmepumpemodeller, hvor kompressoren er placeret i indedelen i stedet for i udedelen.
Varmepumpen skal have strøm for at fungere, men en luft til vand-varmepumpe leverer typisk ca. 3 kilowatt varmeenergi for hver kilowatt el, den forbruger. Derfor er varmepumpen økonomisk attraktiv.
I meget kolde perioder (under -10 grader), eller hvis flere af husets beboere bruger meget varmt vand samtidig, kan det knibe med at holde temperaturen oppe. Derfor vil man for at sikre varmt vand ved spidsbelastninger normalt have en elpatron monteret i varmtvandsbeholderen.

Hvad koster en luft til vand-varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpes samlede pris afhænger af varmepumpens effekt, installationens omfang og andre forhold. Men regn med et prisleje på 70-90.000 kr. incl moms
Hvor meget sparer du med en luft til vand-varmepumpe?
I et mellemstort hus på 130 kvadratmeter med fire beboere ligger den årlige udgift for en luft til vand-varmepumpe på godt 12.000 kr. (el og service). Tilsvarende vil et nyt oliefyr koste knap 22.000 kr. årligt (fyringsolie og service).
Dette eksempel er udarbejdet af Teknologisk Institut for Energistyrelsen (Energisparebolig.dk), og her er der en merinvestering på 55.000 kr. ved at købe en luft til vand-varmepumpe i stedet for et nyt oliefyr. Det betyder, at der vil gå seks år, før merinvesteringen er hentet hjem. Men varmepumpen holder typisk i ca. 20 år.
Jo større huset er, des mere sparer du med en luft til vand-varmepumpe, og jo hurtigere er merinvesteringen hentet hjem.

Hvilke fordele og ulemper er der ved en luft til vand-varmepumpe?

Fordele
• Reducerede varmeudgifter ved skifte fra olie eller naturgas.
• Slut med at tænke på olietank og oliefyr.
• Høj driftsikkerhed.
• Nem betjening.
• Ingen lugtgener i fyrrum.
• Lav fremløbstemperatur, der er velegnet til vandbåren gulvvarme.

Ulemper
• Udedelen støjer lidt. Bør ikke stå tæt på soveværelse eller skel til nabo.
• Ikke helt så effektiv og økonomisk som jordvarme.
• Nogle synes ikke, den er pæn at se på.
• Lav fremløbstemperatur, der i sjældne tilfælde kan kræve nye radiatorer.
• (kan laves som høj temperatur anlæg men er væsentligt dyrer)
• Skal dimensioneres korrekt til hvert enkelt hus.
• Duer ikke i dårligt isolerede huse.